Tábořiště Hubertus

O nás

Tým Hubertus pro vás kiosek každý rok na jaře staví, vylepšuje a na podzim bourá.
Naším heslem je „Křivé, taky hezké.“ a proto každý rok na tábořišti uvidíte naprostý originál naší snahy!

Po celou sezónu se snažíme zajišťovat poklidný běh tábořiště a o dosažení maximální saturace vašich potřeb. Máme radost, že si stejně jako my užíváte příjemné atmosféry tábořiště, spokojíte s lesním luxusem suchých toalet a užitkové tekoucí vody a respektujete zákaz vjezdu do lesa motorovými vozidly.
Hubertus je už leta naším „domovem“ a snažíme se to tu „dělat dobře“, abyste byli spokojení. Někdy se to podaří lépe, nikdy trochu hůře, ale nepřestáváme!

Váš Hubertus Tým